Stichting de Bühne

Stichting de Bühne is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het kunst- en cultuurklimaat. Dit doet de Bühne door (jonge talentvolle) kunstenaars te ondersteunen en een podium te creëren voor (amateur)kunst. Stichting de Bühne ziet kunst en cultuur als sterke verbinder op lokaal niveau en staat voor culturele producties waarin actieve betrokkenheid deelnemers/participanten een grote rol spelen. Stichting de Bühne zet zich in om mensen te verbinden door cultuur en ontmoetingen te stimuleren. Zo maakt Stichting de Bühne de positieve effecten van kunst en cultuur toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

Stichting de Bühne

Zuidsingel 16
3811 HA Amersfoort
RSIN: 851639938
Rekeningnummer: NL22INGB0006784968
KVK nummer: 55285945
BTW nummer: n.v.t.    

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:
Waldo Volmer - Voorzitter
Eva Meuwissen - Penningmeester
Tamar Kaijzer - Secretaris

Bekijk Beleidsplan 20-23

Bekijk Jaarstukken